Redaksiyon ve Düzelti

Redaksiyon ve Düzelti

NOVA; şirketlere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve bireylere yıllardır redaksiyon ve düzeltme hizmeti sağlıyor.

Akademik makaleler, yayınevlerine gönderilen kitap taslakları veya editöre yazılan kısa tanıtım yazıları gibi her türlü metin, dil bilgisi kuralları çerçevesinde yayımlanmaya hazır hale getirilir.

Söz konusu metinlerdeki yazım yanlışları, anlatım bozuklukları, metnin oluşturulmasındaki harcanan çabanın boşa gitmesine neden olabilir. Metinler, dilin bütün olanakları kullanılarak düzenlendiğinde okunması kolay ve zevkli bir hale gelir.

Şirketimizin ana dilde kontrol yapan editörleri, metinde sadece yazım yanlışı ve biçime ilişkin düzeltme yapmakla kalmıyor aynı zamanda metnin tutarlığının, bütünlüğünün sağlanması,anlatım zenginliği oluşturulması ve metnin okunabilirliğinin arttırılması için en iyi şekilde metin düzenlemesi yapıyor.

Paylaş: